Ogłoszenie nr 510100985-N-2020 z dnia 09-06-2020 r. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie: Remont kuchni oraz malowanie pomieszczeń magazynowych i sypialni na grupach wychowawczych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510100985-N-2020 z dnia 09-06-2020 r.