Ogłoszenie o zamówieniu na “Dostawa i montaż unitu stomatologicznego do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie”

Zamówienie nie podlega przepisom Pzp

Rodzaj zamówienia: usługi

Termin składania ofert: 03.03.2021r. do godz.10.00

link do ogłoszenia

http://bip.glogow.zpisdn.gov.pl/index.php?c=article&id=20