Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

VII Głogowski Konkurs Kaligrafii

W grudniu 2018 r. Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie ogłosiło rozpoczęcie VII Głogowskiego Konkursu Kaligrafii. Celem konkursu było: – propagowanie idei pięknego pisania, – rozpowszechnienie umiejętności kaligraficznych, – uwrażliwienie na walory estetyczne odręcznego...

W dniu 15 listopada br., w ramach przedsięwzięć organizowanych w internacie naszej Placówki w zakresie profilaktyki antynikotynowej, przygotowaliśmy akcję z zakresu profilaktyki prozdrowotnej promującą zdrowy tryb życia wolny od nałogu tytoniowego i zachęcającą do...