Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

20.06.2016 “POGOTOWIE LEKCYJNE”

    Dnia 14.06.2016r. uroczyście zakończyliśmy realizację programu “Pogotowie lekcyjne”, który  przeznaczony był  dla dzieci przebywających w Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Głogowie,  a realizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie....