Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

Wolontariat

Akcje charytatywne Od grudnia 2011 roku bierzemy udział w akcjach charytatywnych na rzecz chorych dzieci.  Nawiązaliśmy  współpracę ze Stowarzyszeniem ?Otwarte Drzwi?, które zajmuje się m.in. pomocą chorym dzieciom. Dzięki tej współpracy mogliśmy wziąć udział...

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Zgodnie z art.81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas realizacji: zajęć dydaktycznych, konkursów, wycieczek, turniejów sportowych i innych uroczystości bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.