Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie ogłasza nabór na stanowisko pracy – nauczyciel przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 4/18 etatu

Wymagane wykształcenie:

– wyższe – studia kierunkowe, resocjalizacja

Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV) zawierający dane kontaktowe,

– list motywacyjny,

– dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie,

– dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu,

– oświadczenie o niekaralności,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@glogow.zpisdn.gov.pl lub przesłać listownie na adres:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

Obrońców Pokoju 19

67-200 Głogów

 

Z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko nauczyciela – podstawy przedsiębiorczości” do dnia 31.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.