Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy LEKARZ PSYCHIATRA 0,35 ETATU

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

LEKARZ   PSYCHIATRA 0,35 ETATU

 1. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie – studia medyczne, specjalizacja, prawo do wykonywania zawodu

 1. Zakres obowiązków na stanowisku LEKARZ PSYCHIATRA:
 2. Współpraca z zespołem diagnostycznym i diagnostyczno-korekcyjnym oraz pielęgniarką.
 3. Przeprowadzenie wstępnego badania lekarskiego i opracowanie opinii dotyczącej fizycznego i psychicznego stanu zdrowia nieletniego.
 4. Ustalenie przeciwwskazań do wykonywania określonych rodzajów prac i nauki zawodu.
 5. Udział w opracowaniu opinii o nieletnim a zwłaszcza części wnioskowej (określenie rodzaju placówki, w której winien być umieszczony, ukierunkowywanie dalszego leczenia).
 6. Prowadzenie przez lekarza psychiatrę indywidualnej terapii wobec nieletnich wymagających takich zabiegów.
 7. Udzielenie pomocy psychiatrycznej rodzinom wychowanków (o ile zachodzi taka potrzeba).
 8. Wymagane dokumenty:
 9. a) życiorys (c.v.)
 10. b) list motywacyjny
 11. c) dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje
 12. d) dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu
 13. e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji
 14. Termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2021r.

 

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

Ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko LEKARZ PSYCHIATRA”

lub

elektronicznie:   i.opalka@glogow.zpisdn.gov.pl

do dnia 15.01.2021r.

Poniżej pełna treść ogłoszenia i Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji do pracy w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie.

POBIERZ (PDF)