01 – 09.12. 2016 AMNESTY INTERNATIONAL – MARATON PISANIA LISTÓW

Wychowankowie i pracownicy Zakładu już po raz czwarty występowali w obronie niesłusznie skazanych na świecie. Przez 7 dni trwało pisanie 53 listów w Zakładzie. Wychodziliśmy dwukrotnie na zewnątrz Zakładu. Braliśmy   udział, jak corocznie,  w Maratonie organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. J.P.II w Głogowie (10 listów) oraz po raz pierwszy w nocnym Maratonie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum ,,Aslan” w Głogowie (11 listów).

Pisaliśmy  listy do:

1.Władz Kamerunu o uwolnienie Fomusona Ivo Feh – skazanego na 10 lat pozbawienia wolności za SMS-a.

2. Władz Malawi w sprawie chronienia osób z albinizmem, które stają się obiektami, z których czerpie się fragmenty ciała, posiadające w opinii szamanów niezwykłe moce  (Annie Alfred).

Wychowankowie powinni zapamiętać,  że Amnesty International jest międzynarodowym ruchem ludzi działających od ponad 50 lat na rzecz poszanowania praw człowieka.  Prowadzi kampanie przeciwko ciężkim naruszeniom praw człowieka. Wizją jest świat, w którym każda osoba będzie mogła w pełni korzystać z wszystkich praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych międzynarodowych standardach praw człowieka.

Uczniowie wyszli z przekonaniem, że pomagając innym, mogą mieć nadzieję, że inni pomogą im.