Warsztaty

Warsztaty Szkolne prowadzą działalność w zakresie organizowania zajęć szkoleniowych, dydaktycznych oraz wychowawczych w myśl zasady ?Wychowania przez pracę?. Wychowankowie przebywający w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich mają możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie. Praktyczna nauka zawodu odbywa się
w zmodernizowanych pomieszczeniach warsztatowych wyposażonych urządzeniai narzędzia. Dbamy o indywidualny rozwój każdego wychowanka, stwarzając mu możliwość rozwijania umiejętności praktycznych.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
DSC_0016
DSC_0018
DSC_0012

Szkolenie zawodowe prowadzone jest w:

Szkole Podstawowej (V i VI klasa) w formie zajęć technicznych o szczególnym charakterze wychowawczym przysposabiających do pracy ? wychowankowie przygotowywania są do podjęcia decyzji o wyborze zawodu i kontynuowania dalszej nauki zawodowej w gimnazjum.

Gimnazjum w formie przygotowania do wykonywania określonej pracy w wybranym zawodzie ? wychowankowie przysposabiają się do pracy w wybranym przez siebie zawodzie.
Po ukończeniu gimnazjum na podstawie uzyskanego zaświadczenia mogą kontynuować naukę zawodu.

W formie Kursów Czeladniczych w zawodach ślusarz i stolarz dla wychowanków, którzy ukończyli gimnazjum ? wychowankowie pozostający w zakładzie mogą uzupełnić wykształcenie na rocznym kursie czeladniczym kończącym się egzaminem w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu nadającej dyplom czeladnika w zawodzie.

W formie Kursów Zawodowych ?Spawacz? i ?Operator wózków jezdniowych? ? dla wychowanków pełnoletnich pozostających w zakładzie kontynuujących naukę zawodu i chcących zwiększyć swoje szanse na podjęcie pracy po opuszczeniu zakładu.

Szkolenie w kierunkach:

Stolarz ? uczniowie poznają podstawowe gatunki drewna i tworzyw drzewnych oraz sposoby ich obróbki przy użyciu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i obrabiarek. Na podstawie dokumentacji wykonują elementy z drewna (meble, stolarka budowlana, galanteria drzewna) a następnie montują je w gotowy wyrób, który uszlachetniają bejcami i lakierami.

ślusarz ? uczniowie poznają rodzaje i właściwości metali sposobów ich obróbki przy użyciu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i obrabiarek. Metod łączenia ? spajania metali oraz obróbki termicznej. Na podstawie dokumentacji wykonują elementy z metalu (meble, przedmioty użytkowe i ozdobne oraz galanterię z metalu).

Na zdjęciach prace czeladnicze:

Zdjęcie0005 

Ważnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego są szkolenia kursowe, które dają wychowankom dodatkowe kwalifikacje. Absolwenci ZSZ mają możliwość zdobycia tytułu czeladnika. Współpracujemy w tym zakresie ze środowiskiem lokalnym.

Bardzo istotnym elementem kształcenia zawodowego jest możliwość uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w kierunkach spawacz i operator wózków jezdniowych.
Dzięki dodatkowym kursom wychowankowie pełnoletni po opuszczeniu zakładu mają dużo większe szanse na znalezienie zatrudnienia i usamodzielnienie się.

Warsztaty Szkolne brały udział w VI edycjach Projektu Kapitał Ludzki pt. ?Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich?.

Na przestrzeni czterech lat trwania projektu przeprowadzonych zostało  w warsztatach szkolnych
36 kursów w następujących specjalnościach:

 • stolarz
 • spawacz
 • tokarz
 • ceramik wyrobów użytkowych i artystycznych
 • malarz tapeciarz
 • układanie glazury i terakoty
 • brukarz
 • stawianie ścianek kartonowo-gipsowych
 • murarz
 • ocieplanie budynków
 • operator wózków jezdniowych
 • wykańczanie wnętrz
 • warsztaty z umiejętności znajdowania zatrudnienia

W kursach wzięło udział 247 wychowanków z czego wielu ukończyło po dwa, trzy lub nawet cztery kursy.

W ramach przeprowadzonych kursów wychowankowie wraz z nauczycielami przy wsparciu wyspecjalizowanych firm wykonały kompleksowe remonty wszystkich działów i pomieszczeń warsztatów wraz z całkowitą wymianą instalacji elektrycznej oraz rozdzielni zabezpieczenia elektrycznego warsztatów i pozostałych budynków zakładu.

W ramach kursów czeladniczych organizowane są wycieczki zawodoznawcze podczas, których wychowankowie wraz z nauczycielami odwiedzają firmy i zakłady o wyspecjalizowanej produkcji, aby zapoznać się z najnowocześniejszymi technologiami, maszynami i produktami.

Wychowankowie odwiedzali Salon Maszyn Stolarskich FELDER we Wrześni, Orzechowskie Fabryki Sklejki, Zakłady Produkcji Paneli  TARKETT, Zakład Produkcji Mebli Ogrodowych BLIŹNIAKI w Nowym Miasteczku, Zakłady Produkcji Stolarskiej ANTE-HOLZ w Nowej Soli, Zakład Produkcji Stolarskiej Wiesław Łuka w Radwanicach, Zakład Produkcji Wież Wiatrakowych E-TOWER FAMABA Głogów, Zakład Produkcji Okien i Drzwi PLASTAL w Głogowie oraz Targi DREMA w Poznaniu.

Podczas zajęć warsztatowych wychowankowie wykonują wiele prac remontowych na rzecz zakładu, szkół głogowskich oraz instytucji i organizacji społecznych. Wykonują prace na Jarmarki Bożonarodzeniowy oraz Wielkanocny ze sprzedaży których dochód przekazywany jest na rzecz potrzebujących organizacji lub instytucji.
Prócz tego wykonują wiele przedmiotów ozdobnych i użytkowych dla siebie oraz swoich bliskich.