Internat

W internacie realizowane są następujące zadania:

 • zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków bytowych i zaspokojenie ich podstawowych potrzeb materialnych i zdrowotnych;
 • praca opiekuńcza i wychowawczo-terapeutyczna,
 • działalność kulturalna, oświatowa, sportowa i rekreacyjna,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • nawiązywanie kontaktów z instytucjami środowiska lokalnego.
Wychowankowie przebywający w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze. Kryteria przydziału wychowanków oraz warunki pobytu w tych grupach określa szczegółowo przyjęty system wychowawczy.

W grupach znajdują się pomieszczenia sypialne, rekreacyjne, sanitarne i gospodarcze.

W bieżącej pracy wychowawczej realizowane są następujące programy autorskie:

 • Program socjoterapeutyczny ?Trening umiejętności społecznych przeciwko agresji ?,
 • ? Program zajęć socjoterapeutycznych z zakresu kształtowania poczucia własnej wartości?,
 • Program psychoprofilaktyczny ? Rozwijanie zachowań asertywnych?,
 • Program profilaktyczny w obszarze uzależnień i przeciwdziałania agresji – ?Moje życie-mój wybór??,
 • ?Program zajęć psychoprofilaktycznych z elementami socjoterapii dotyczący profilaktyki uzależnienia od alkoholu?
 • Program ? Profilaktyka HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową?,
 • Program ?Twórczy wolontariat?,
 • Program zajęć twórczych ?Kolorowo zakręceni?,
 • Program arteterapeutyczny ?Tworzymy razem?,
 • Program ? Promocja zdrowia przez sport we współpracy z Klubem piłkarskim Chrobry Głogów?,
 • Program profilaktyczno-resocjalizacyjny z elementami dogoterapii ?Baster?,
 • Program ?Przyjazny komputer?,
 • Program ?Rozładowanie trudnych emocji poprzez zajęcia piłki siatkowej?,
Jako placówka o charakterze półotwartym  część zajęć prowadzona jest w środowisku lokalnym.

Współpracujemy z następującymi instytucjami:

 • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie,
 • Nadleśnictwo w Sławie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie,
 • Klub dla osób niepełnosprawnych ?Tęczowe Motyle? w Głogowie,
 • Międzyzakładowy Klub Sportowy Chrobry Głogów,
 • Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie,
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich o/Legnica,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie,
 • Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Głogowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 12 i 14 w Głogowie,
 • Dendrofarma w Dalkowie.
Internat pełni ważną rolę w życiu wychowanków. To w internacie wychowankowie spędzają najwięcej czasu.
Z internatu wychodzą rano do szkoły lub na warsztaty szkolne i do internatu wracają po skończonych zajęciach. Tutaj śpią, jedzą posiłki, odrabiają lekcje oraz  spędzają czas wolny. W internacie wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania mając do wyboru następujące zajęcia:

 • artystyczne: zajęcia plastyczne, zajęcia fotograficzne, rękodzieło artystyczne, witraż, ceramika, garncarstwo, fusing,
 • kulturalne: wyjścia i wyjazdy do kina oraz spektakle teatralne, koncerty muzyczne, spotkania
  z ciekawymi ludźmi,
 • turystyczne: wycieczki piesze, rowerowe i wyjazdowe,
 • przyrodnicze: program ?Ożywić pola?, pomoc zwierzętom, sprzątanie terenów leśnych,
 • sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa i koszykowa, tenis stołowy i tenis ziemny, unihokej, pływanie, lekkoatletyka.

Wychowankowie przebywający w placówce mają do dyspozycji bogatą bazę rekreacyjno-sportową w skład, której wchodzą sala gimnastyczna, siłownia, dwa korty tenisowe, boiska oraz sale bilardowe.