O szkole

Historia szkoły związana jest z historią zakładu, który istnieje od 1954 roku.
Obecnie szkoła mieści się w dwukondygnacyjnym bloku na terenie zakładu i przynależy do kompleksu budynków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie.
W szkole funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 4 w Głogowie oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Głogowie.

Dyrektorem jest Jarosław Komisarek.
W szkole pracuje 5 nauczycieli.

Zajęcia odbywają się w 5 pracowniach przedmiotowych: matematycznej, przyrodniczej, informatycznej, języka polskiego, języków obcych oraz historycznej. Szkoła posiada również bibliotekę. Zajęcia wychowania fizycznego oraz sportowe prowadzone są w sali gimnastycznej znajdującej się w osobnym budynku.

W szkole działają kółka zainteresowań tworzone corocznie w zależności od potrzeb wychowanków.
Uczniowie mają możliwość przystąpienia do promocji śródrocznej, co daje im możliwość szybszego ukończenia cyklu edukacyjnego i pozwala na skrócenie czasu przebywania w zakładzie.