Kontakt

Kontakt
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie
ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów
Numer centrali
Telefony centrali 076 8358830, 076 8358831
Fax 076 8342717
Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów
NUMERY ORAZ ADRESY E-MAIL KADRY KIEROWNICZEJ I SEKRETARIATU
  • Dyrektor mgr Marian Chudziński 76 8358852, sekretariat@zp.glogow.pl
  • Dyrektor szkół mgr Jarosław Komisarek 76 8358863, zpisdnszkola@master.pl
  • Główna księgowa Helena Granis 76 8358839
  • Kierownik internatu mgr Marek Kruk 76 8358856
  • Kierownik warsztatów mgr Waldemar Sokalski 76 8358869
  • Sekretarz administracyjny Wiesław Różycki 76 8358849
  • Sekretariat Elżbieta Koluczek 76 8358851