Kontakt

Kontakt
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie
ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów
Numer centrali
Telefony centrali 076 8358830, 076 8358831
Fax 076 8342717
Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów
NUMERY ORAZ ADRESY E-MAIL KADRY KIEROWNICZEJ I SEKRETARIATU
  • Dyrektor mgr Jarosław Komisarek 76 8358852, sekretariat@glogow.zpisdn.gov.pl
  • Dyrektor szkół mgr Jarosław Komisarek 76 8358863, j.komisarek@glogow.zpisdn.gov.pl
  • Główny księgowy mgr Tymoteusz Wrona 76 8358839
  • Kierownik internatu mgr Marek Kruk 76 8358856
  • Kierownik warsztatów mgr Wojciech Nowak 76 8358869
  • Kierownik gospodarczy mgr Magdalena Ciesielska 76 8358847
  • Sekretariat Elżbieta Koluczek 76 8358851
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub e-mail: iod@odoplus.pl