dział: Dobre praktyki

Twórczy wolontariat

Program ?Twórczy wolontariat?- wykorzystanie technik plastycznych w procesie resocjalizacji. Cele Programu: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych, nabywanie nowych umiejętności poprzez poznawanie różnych technik i form plastycznych, prowadzenie zajęć artystycznych przez wychowanków, kształtowanie pozytywnych postaw...