03.06.2016r. Współpraca z Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie

Wychowankowie chętnie biorą udział w zajęciach dydaktycznych w innych miejscach, niż sale lekcyjne w szkole. Uatrakcyjnieniem oraz  żywym kontaktem ze środowiskiem  jest wyjście do muzeum i realizowanie programu z języka polskiego  rozszerzonego o wiadomości historyczne związane z miastem i regionem, w którym czasowo przebywają uczniowie naszego zakładu.

Tym razem w  szczególności  interesowały nas informacje zilustrowane w   przekazach dokumentalnych   o  deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy pt. ,,Wypędzeni 1939″

Na treść lekcji muzealnej złożyły się również zagadnienia dotyczące:

– osadnictwa na terenach Dolnego Śląska,

– pamiątek z przeszłości – wykopalisk przedmiotów codziennego użytku,

– zabytków architektury Głogowa,

– znalezisk numizmatycznych.

Celem zajęć było:

–  przeniesienie się w czasie do okresu  z wydarzeń prehistorycznych  poprzez oglądanie  przedmiotów codziennego użytku, pochodzących z wykopalisk na okolicznych   terenach,

-odświeżenie informacji o wydarzeniach z roku 1109 o obronie grodu,

-zainteresowanie historią, nierozerwalnie współuczestniczącą z przekazami literackimi,

-konfrontacja literatury z historią, umiejętna jej analiza, poprawne łączenie faktów,

-odróżnianie fikcji literackiej od prawdy historycznej,

-kształcenie umiejętności kultury języka oraz zachowania się w miejscu publicznym.