03.11.2015 SPOTKANIE Z RODZICAMI W RAMACH PROGRAMU ?MOJA FAZA.NIE! DLA DOPALACZY?

Na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 13 w Głogowie w dniu 3 listopada odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów z klas 1 ? 6. W ramach programu ?MOJA FAZA.NIE! DLA DOPALACZY? został zaprezentowany film ?My z poprawczaka 2.Moja faza? oraz przeprowadzona pogadanka o przyczynach sięgania po dopalacze i narkotyki, objawach towarzyszących zażyciu, skutkach ich zażywania , dostępności tych środków na rynku, sposobów ich pozyskiwania i instytucjach niosących pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, rodzice zadawali sporo pytań, prosili o pomoc w indywidualnych przypadkach.

Organizatorzy spotkania:

Dyrektor Szkół Jarosław Komisarek, Marta Kałabuk, Marcin Wojciechowski i Daniel