05.09.2015r. NARODOWE CZYTANIE ,,LALKI? BOLESŁAWA PRUSA

Już po raz czwarty włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania Polskich Dzieł Literackich, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Tegoroczne Narodowe Czytanie to czwarta odsłona ogólnopolskiej akcji poznawania największych polskich dzieł literackich. W tym roku cała Polska czytała ,,Lalkę B. Prusa.

Podstawowym celem była popularyzacja czytelnictwa wśród Polaków, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. To kontynuacja naszej narodowej tradycji i budowa więzi.

W IV odsłonie Narodowego Czytania ,,Lalki? B. Prusa uczestniczyli wszyscy wychowankowie przebywający w tym dniu w tym dniu na zajęciach szkolnych tj. klasy: IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne: I i IIIb.

Organizator: Maria Ciosek