06.12.2016 ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE ” PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY”

W ZPiSdN w Głogowie przeprowadzono  warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy dla wychowanków w ramach działań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.

Tematem spotkania były umiejętności wyznaczania i rozpoznawania granic. Dobra i efektywna komunikacja wiąże się z wysoko rozwiniętą świadomością własnych granic i umiejętnością właściwego ich odczytywania u innych osób. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat naruszania granic w relacjach międzyludzkich oraz sposobów reagowania na takie zachowania.