09.02.2016r. Realizacja projektu ,,Będę kochanym i kochającym tatą”. Drugi rok edukacji młodych tatusiów. Część III: Jak wychować dziecko?.

Przyszli ojcowie pogłębiali swoją wiedzę na temat wychowania młodego człowieka oraz rozumienia jego potrzeb.
Ważna jest profilaktyka, aby rodzice, w tym szczególnie ojcowie nie powielali metod wychowania dziecka wyniesionych z domu rodzinnego.
Świadomość w tym zakresie jest bowiem ważnym krokiem w edukacji wychowanków aspirujących do roli odpowiedzialnych głów rodziny.

W tym celu w ZPiSdN w Głogowie odbyło się kolejne spotkanie z panią Eweliną Śmietaną, terapeutką, pracownikiem głogowskiego MOPS-u na temat poradnictwa rodzinnego, doskonalenia umiejętności rodzicielskich, w szczególności stymulowania poprawnych stosunków w relacjach: rodzice – dzieci.
Pani Ewelina obiecała rozszerzyć zakres edukacji i spotkać się z w klasach z uczniami i wychowawcami.

Organizatorzy: Maria Ciosek, Piotr Burba

Sprawozdanie ze spotkania z III części realizacji projektu w roku szkolnym 2015/2016

W dniu 09.02.2016 roku w ZPiSdN w Głogowie odbyło się kolejne spotkanie z panią Eweliną Śmietaną, terapeutką, pracownikiem głogowskiego MOPS-u, na temat poradnictwa rodzinnego, doskonalenia umiejętności rodzicielskich, w szczególności stymulowania poprawnych stosunków w relacjach: rodzice – dzieci.
Wychowanie dziecka to przecież duża odpowiedzialność ? powiedziała Ewelina Śmietana ? pracownik socjalny ośrodka. Wszyscy miewają trudności. Stąd właśnie to spotkanie. Jest ono adresowane do osób, które chcą nawiązać głębsze i cieplejsze relacje z dziećmi ? dodaje. Wychowankom zakładu, dorastającym do odpowiedzialnej roli ojca jest to szczególnie potrzebne.

Zajęcia dają możliwość poznania lepszych sposobów komunikowania się z dziećmi i uświadomienia wartości wzajemnych relacji całej rodziny.
Ważne jest zatem, żeby rodzice, w tym szczególnie ojcowie chcieli się przyjrzeć swoim metodom wychowawczym, potrafili się przyznać do błędów oraz uczyli sposobów ich korygowania, aby nie powielali metod wychowania dziecka wyniesionego z domu rodzinnego. Okazuje się, że bardzo często myślimy stereotypowo i powielamy wzorce rodzinne, co nie zawsze jest dobre.
Wychowankowie powinni więc mieć możliwość na pogłębienie swojej wiedzy, zastanowienie się nad wychowaniem młodego człowieka i danie sobie szansy na zrozumienie potrzeb dziecka, gdy przyjdą nieoczekiwane sytuacje.
To właśnie dlatego tak ważna jest profilaktyka, która jest najlepszym sposobem oddziaływania na rodzinę, zanim nastąpią poważne skutki nieprawidłowych zachowań wychowawczych.
III część II edycji projektu ,,Wychować dziecko ?jest ważnym krokiem w edukacji wychowanków ZPiSdN w Głogowie aspirujących do roli odpowiedzialnych głów rodziny