09.06.2016 Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Krwiodawstwa

          W związku z obchodzonym dnia 14 czerwca Międzynarodowym Dniem Krwiodawstwa w naszej szkole kolejny raz zorganizowane zostało spotkanie edukacyjne propagujące honorowe krwiodawstwo.

      Dnia 09 czerwca  odbyło się dwugodzinne spotkanie młodzieży z pracownikiem Powiatowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Głogowie. Pani Aneta pracująca w stacji krwiodawstwa, zaprezentowała krótki film i przekazała uczniom informacje o honorowym krwiodawstwie na terenie powiatu głogowskiego i miasta Głogowa, odpowiadała na liczne pytania. Wychowankowie m.in. chcieli wiedzieć do czego wykorzystuje się oddaną krew oraz jakie warunki należy spełnić, aby zostać honorowym dawcą krwi.

     Spotkanie poprzedzone było lekcjami nt. krwiodawstwa. Uczniowie przygotowywali gazetki tematyczne, oglądali filmy edukacyjne. Wielu deklarowało w przyszłości chęć bycia honorowym dawcą krwi. Udział w spotkaniu wzięło 34 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum  wraz z nauczycielami.