10.11.2015 WIZYTA W DOMU DZIECKA W KOTLI W RAMACH PROGRAMU ?MOJA FAZA.NIE! DLA DOPALACZY?

W godzinach popołudniowych odwiedziliśmy młodzież z Domu Dziecka w Kotli. Zgodnie z ideą programu przestrzegaliśmy wychowanków placówki przed zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Prezentowany film wywołał wiele wzruszeń wśród uczestników spotkania, ponieważ większość z nich też doświadczyło przykrości, przemocy i odrzucenia w swoich rodzinnych domach. Karol i Daniel swoim przykładem starali się zmienić postawę młodzieży wobec chęci sięgania po używki oraz opowiadali o skutkach swoich złych decyzji.

W spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Komisarek, Marcin Wojciechowski, Daniel i Karol