11.01.2017 WARSZTATY DLA PRZYSZŁYCH OJCÓW ,,WYCHOWAĆ DZIECKO-TO NIE TAKIE PROSTE”

Uczestnicy projektu ,,Będę kochanym i kochającym tatą” wzięli udział w zajęciach na temat metod i sposobów wychowania własnego dziecka, a w szczególności konsekwencji stosowania wobec niego kar cielesnych. Celem spotkania edukacyjnego było uświadomienie wychowankom, przyszłym ojcom czym jest przemoc, jakie formy może przybierać i jakie przynosi skutki dla rozwoju dziecka. Uczestnicy spotkania poznali metody budowania trwałych relacji z dzieckiem, opartych na miłości.

Uczniowie otrzymali materiały  edukacyjne, pracowali w zespole oraz indywidualnie.
Zajęcia prowadziła Ewelina Śmietana-członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Głogów.