11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI w internacie ZPiSdN w Głogowie

W ramach pracy internatu w listopadzie br. przeprowadziliśmy kolejne już przedsięwzięcie poprzez które staramy się włączać wychowanków we wspólne świętowanie ważnych uroczystości czy świąt. Tym razem okazją było święto państwowe 11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.

 

Jak zawsze staraliśmy się utrwalać u wychowanków poczucie więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją oraz wartościami. W tym celu kierownik internatu ogłosił konkurs plastyczny dla naszych podopiecznych na wykonanie gazetki okolicznościowej upamiętniającej Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Dodatkowo w internacie stanął montaż tematyczny upamiętniający to ważne dla nas Polaków święto.

 

Wychowankowie wszystkich grup wychowawczych chętnie zaangażowali się w wykonanie prac. Chłopcy pracujący nad wykonaniem gazetek użyli do ich przygotowania nie tylko wydrukowanych materiałów wyszukanych w internecie, ale także własnoręcznie wykonanych elementów ozdobnych.

 

Celem całego przedsięwzięcia było godne upamiętnienie 101-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale przede wszystkim wyposażenie wychowanków w wiedzę historyczną na temat najważniejszego polskiego Święta. Równie istotnym celem było wdrażanie wychowanków do samokształcenia i rozbudzania własnych zainteresowań i uzdolnień plastycznych. Dzięki montażowi i konkursowi w całym internacie zrobiło się biało-czerwono.