PRAWA OJCA

Uczestnicy i opiekunowie projektu ,,Będę kochanym i kochającym tatą” spotkali się z radcą prawnym.

Prawnik wyjaśniał   kwestie prawa rodzinnego, a w szczególności:

– od kiedy dziecko posiada osobowość prawną,

– jaki wiek rodziców pozwala na zawarcie związku małżeńskiego,

– kiedy  uznaje się dziecko, lub nie,  kto uzyskuje wówczas  prawa rodzicielskie,

– co to są alimenty – wysokość, osoba opłacająca, formy ich regulowania,

– różnego typu świadczenia pieniężne przysługujące dziecku, sposoby i formy ich dochodzenia,

– aktualności w prawie rodzinnym.

Wychowankowie zadawali pytania związane z ich życiem osobistym, nieraz trudną sytuacją rodzinną. Uzyskali informacje na nurtujące ich tematy.