16.10.2015 r. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z UBÓSTWEM

Na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, który przypada na dzień 17 października. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem ?Los pozbawił mnie domu, Ty nie pozbawiaj mnie godności?. W auli św. Gerarda przy Parafii św. Klemensa w Głogowie spotkali się przedstawiciele różnych grup wiekowych, aby porozmawiać o ludziach bezdomnych; o ich potrzebach, godności i szacunku. Pojawili się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr2, Technikum Nr6, studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz seniorzy. Delegacja wychowanków wraz z opiekunami reprezentowała środowisko gimnazjalistów z naszego miasta. Spotkanie rozpoczęli przedstawiciele Starostwa Głogowskiego i Urzędu Miasta oraz Dyrektor MOPS w Głogowie. Psycholog p. Monika Ziółkowska-Młyńczak przedstawiła portret osoby bezdomnej. Pozostali uczestnicy czyli dzieci, młodzież i seniorzy zaprezentowali swój sposób postrzegania bezdomności (każda z grup miała za zadanie przygotować plakat oraz scenkę lub utwór muzyczny związany z hasłem akcji). Gościem specjalnym był p. Łukasz, który wyszedł z bezdomności i żyje już 4 lata na własny rachunek. Pracuje, studiuje i mieszka we Wrocławiu. Podczas spotkania podzielił się z uczestnikami historią swojego życia. Odpowiadał na zadawane pytania. Celem akcji było przełamywanie stereotypów związanych z bezdomnością, zwiększenie tolerancji wobec osób bezdomnych oraz rozwijanie empatii wśród dzieci, młodzieżyi dorosłych.