AKTYWIZACJA ZAWODOWA WYCHOWANKÓW

Aktywizacja zawodowa wychowanków  prowadzona jest corocznie w ZPiSdN w Głogowie  w ramach programu z zakresu kształcenia umiejętności poszukiwania pracy.

W  warsztatach prowadzonych przez doradę zawodowego z Urzędu Pracy w Głogowie w czterogodzinnym szkoleniu uczestniczyło 14 uczniów z klas: VIII sp. oraz III gimnazjum.

Uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami:

  1. sytuacja młodych ludzi na rynku pracy,
  2. zasady rejestracji osób bezrobotnych w PUP,

3 .  poznanie instrumentów i usług oferowanych przez urząd pracy:

  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
  • organizacja szkoleń,
  • staż,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Cele realizowane w czasie szkolenia:

1-poznawanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy i rządzących nimi mechanizmów,

2- dokonywanie analizy rynku pracy w obecnej sytuacji w kraju,

3-określanie swojej sylwetki zawodowej oraz dokonywanie bilansu swoich mocnych i słabych stron,

4-określanie własnych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy.

Wychowankowie nabyli  umiejętności:

1-zdobyli wiedzę z zakresu technik oraz metod poszukiwania pracy oraz nauczyli się stosować je w praktyce,

2-nauczyli się nawiązywać kontakty pomocne w poszukiwaniu pracy,

3-uzyskali wiedzę na temat różnych form zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz  możliwości otrzymania na ten cel wsparcia finansowego.

Wyjaśniono wiele wątpliwości w trakcie odpowiedzi na zadawane pytania.

Uczniowie otrzymali materiały  informacyjne w formie ulotek i poradników.