17.10.2015 ,,Aby język giętki?? FINAŁ SZKOLNEGO DYKTANDA ORTOGRAFICZNEGO

Dbałość o poprawne posługiwanie się językiem polskim jest troską wszystkich uczących
w naszej szkole i problemem na tyle ważnym, że zwraca się na niego uwagę zawsze i przy każdej okazji.

Uczniowie znają pod tym względem wymagania uczących i starają się do nich dostosować.
Oprócz niwelowania negatywnych skutków wulgaryzmów pracownicy zakładu czynią starania, aby wzbogacać poprawność językową słownictwa, którym posługują się wychowankowie.
Bardzo ważną sprawą jest również poprawność ortograficzna. W tym celu organizowane są szkolne konkursy ortograficzne.

W dniu 17 października 2015 roku odbył się finał szkolnego dyktanda ortograficznego.
Wzięło w nim udział 7 wychowanków wybranych spośród wszystkich uczniów naszej szkoły.

I etap dyktanda pisano w klasach w dniach: 03 ? 15 października 2015r.
Uczniowie, którzy zdobyli I, II, III miejsce będą reprezentować zakład w kolejnym Wielkim Dyktandzie Głogowskim organizowanym corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Organizator: Maria Ciosek