17.11.2016 SZKOLENIE WYCHOWANKÓW W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W naszym zakładzie  od kilku lat  prowadzony jest program związany z nabyciem umiejętności znalezienia się na rynku pracy.

,,Lekcja z ZUS” jest kontynuacją podnoszenia świadomości wychowanków zakładu poprawczego po podjęciu pracy i  jest następnym krokiem   edukacji rozszerzającym    umiejętności w tym zakresie.

Szkolenie miało  na celu przystosowanie wychowanków do życia w społeczeństwie, wyrobienie umiejętności załatwiania spraw w różnych instytucjach, w tym również w ZUS i systematyczne budowanie świadomości o tym, jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

Wychowankowie zdobyli  zakres wiedzy o ubezpieczeniach społecznych (m.in. świadczeniach dla ubezpieczonego) prawach i obowiązkach ubezpieczonego, uprawnieniach pracownika oraz ze wszystkich podstawowych zagadnień mogących się przydać w życiu młodemu człowiekowi opuszczającemu zakład poprawczy po  kilkuletniej izolacji.

W szkoleniu wzięło  udział 19 wychowanków, uczniów klasy III gimnazjum, absolwentów oraz uczniów klasy VI.