18.07. 2015 Wizyta – Naszą placówkę odwiedzili sędziowie sądów: lokalnego i regionalnego z Wuppertalu

Naszą placówkę odwiedzili sędziowie sądów: lokalnego i regionalnego z Wuppertalu. Towarzyszyli im sędziowie z Sądu Okręgowego w Legnicy i sędziowie Sądów Rejonowych Okręgu. W programie wizyty były poruszane zagadnienia związane z pracą Sądów Rodzinnych i Nieletnich. Z przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich zapoznała zebranych Przewodnicząca Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w Głogowie –  SSR Barbara Matuszewska.

Goście obejrzeli film przedstawiający ofertę resocjalizacyjną naszego zakładu. Po pokazie nastąpiło wymiana doświadczeń niemieckich i polskich w obszarze resocjalizacji nieletnich. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie pomieszczeń znajdujących się w szkole, warsztatach i internacie.