19.12.2016 UDZIAŁ WYCHOWANKÓW W V GŁOGOWSKIM KONKURSIE KALIGRAFII

W listopadzie  Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie ogłosiło rozpoczęcie V Głogowskiego Konkursu Kaligrafii.

Celem konkursu było:

– propagowanie idei pięknego pisania,

– rozpowszechnienie umiejętności kaligraficznych,

– uwrażliwienie na walory estetyczne odręcznego pisania,

– ćwiczenie cierpliwości i staranności oraz poczucia estetyki,

– zapoznanie z kulturą, historią, tradycją piśmiennictwa.

Zadaniem uczniów było:

  1. Napisać na kartce fragment tekstu z Rocznika kapituły krakowskiej, odnoszącego się do początków państwa polskiego.
  2. Wykonać własny inicjał.

W dniu 16 grudnia 2016 r. w głogowskim muzeum odbyło się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród.

W kategorii gimnazjów zwyciężył Łukasz z klasy III, drugie miejsce zajął Patryk z klasy III, a wyróżnienie otrzymał Rafał z klasy I.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężył Dominik.

Wychowankowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Były to pióra marki Parker i zestaw do kaligrafowania oraz wydawnictwa książkowe muzeum.