24.11.2016 SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY I AGRESJI

W nawiązaniu do obchodzonych w listopadzie: Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci (19 XI)  oraz Międzynarodowego Dnia Tolerancji (16 XI) w naszej szkole został zorganizowany Szkolny Dzień bez Przemocy i Agresji. Zajęcia lekcyjne były urozmaicone o tematykę rozwijania zainteresowań oraz z zakresu zastępowania agresji. W ramach Szkolnego Dnia bez Przemocy i Agresji podjętych zostało z udziałem uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum szereg ciekawych działań:

  • Pogadanki i dyskusje nt rodzajów agresji i jej negatywnych skutków
  • Oglądanie i omawianie z udziałem pedagoga filmów edukacyjnych i profilaktycznych
  • Konkurs na hasło dnia promujące życie bez agresji (laureatem został ucz.kl.VI SP Kacper – “Kto agresję stosuje, życia nigdy nie skosztuje”)
  • Konkurs na najbardziej kulturalnego ucznia szkoły
  • Spotkanie z mistrzem świata i trenerem kickboxingu Maciejem Domińczakiem oraz jego zawodnikiem
  • Gry dydaktyczne, zabawy i zajęcia plastyczne jako przykład rozwijania zainteresowań i sposobu zastępowania agresji

Szkolnym Dniem bez Przemocy i Agresji chcemy zaakcentować, że nie ma przyzwolenia w naszej placówce na tego typu zachowania oraz pokazać jak należy opanować negatywne emocje, aby nie doszło do agresji. Agresja nie rozwiązuje problemów, przeciwnie – rodzi i potęguje agresję. Zainteresowania i hobby są jednym z wielu sposobów pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego, zastępowania złości  i przetrwania czasami trudnych i długich dni w  ZPiSdN.