26.10.2016 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z UBÓSTWEM

Po raz trzeci włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dnia 26 października uczestniczyliśmy w spotkaniu “Jestem chory – nie chcę być skreślony” , które miało charakter edukacyjno- profilaktyczny. W tym roku zwrócono uwagę na problemy osób chorych, uzależnionych i niepełnosprawnych. Celem spotkania było wzbudzenie postawy szacunku do drugiego człowieka. Ukazanie, że każdy bez względu na swój status materialny w wyniku różnych zdarzeń losowych może stać się osobą chorą, niepełnosprawną. Fakt ten jednak nie jest powodem do wykluczenia tej osoby z aktywności w życiu społecznym. Akcja adresowana była do młodzieży w wieku gimnazjalnym. Podczas spotkania poszczególne grupy zaprezentowały hasło akcji w wybranej przez siebie formie: drama, piosenka, film krótka inscenizacja. Nas reprezentował Rysiu, który wykonał napisany przez siebie utwór o bezdomności. Tekst piękny, z niesamowicie emocjonalnym przekazem. Podczas spotkania wystąpili też zaproszeni goście; psycholog przedstawiła psychologiczne aspekty choroby. Osoba zmagająca się z chorobą nowotworową opowiedziała o swojej historii, a niepełnosprawna przedstawiła swoje sportowe osiągnięcia. Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych opowiedział o zagrożeniach jakie czyhają na młodzież we współczesnym świecie natomiast trener coach poprowadziła warsztat pt. “Skąd brać siłę do działania?”.