26 – 27 kwietnia 2016r. “Do zatrudnienia jeden krok”. Aktywizacja w zakresie poszukiwania pracy – szkolenie uczniów

W programie aktywizacji zawodowej wychowanków corocznie, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie organizujemy szkolenia, mające na celu wspomaganie szybkiego usamodzielnienia się i podjęcia przez nich pracy w możliwie krótkim czasie po wyjściu z zakładu. Szkolenia, prowadzone przez doradców zawodowych obejmują wychowanków ostatnich klas gimnazjum oraz zgłaszających się uczniów z różnych poziomów edukacyjnych.

Stwarzamy możliwość nabycia i podwyższenia umiejętności koniecznych do znalezienia się na rynku pracy.
Tematyka programu szkolenia dotyczy rejestracji w urzędzie, poznania instrumentów i usług oferowanych przez urzędy pracy (aktywizacji, poradnictwa zawodowego, stażu, zdobycia środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, podejmowania prac interwencyjnych), sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego).

Wychowankowie uczą się dokonywania analizy rynku pracy w obecnej sytuacji w kraju, określania swojej sylwetki zawodowej, dokonywania bilansu swoich słabych i mocnych stron oraz przedstawiania własnych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy.

Organizator: Maria Ciosek