27.09.2016 KONKURS WIEDZY O KULTURZE KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

Dnia 27.09.2016r.w odbył się szkolny Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów Niemieckojęzycznych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków.

Celem konkursu było:

– kształtowanie i rozwijanie zainteresowań krajami niemieckojęzycznymi

– propagowanie języka niemieckiego jako jednego z języków UE

– uświadomienie wychowankom wartości jakie niosą różne języki i kultury

– promowanie indywidualnej wielojęzyczności oraz wspieranie

nauki  języków obcych poza formalnym cyklem kształcenia

Konkurs został przeprowadzony metodą pracy w grupach. Trzyosobowe grupy tworzyli wychowankowie klas 1-3 gimnazjum. Zwycięską grupą okazała się drużyna z klasy 2.