28.10.2015 MONTAŻ SŁOWNO?MUZYCZNY NA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Pierwszego listopada w całym kraju, na wszystkich polskich cmentarzach zapłoną znicze, a mogiły pokryją różnobarwne chryzantemy. Jest tych cmentarzy ponad 30 tysięcy. Na nich ? miliony grobów ludzi, którzy przed nami, na tej samej ziemi przeżywali swój dzień powszedni: radości, smutki, swoje noce i dnie. Odeszli ? bo takie jest nieubłagalne prawo natury, tak, jak odejdzie kiedyś obecne pokolenie i wszystkie, które po nim nastąpią.

Jak co roku wychowankowie zakładu przygotowali montaż słowno-muzyczny na Dzień Wszystkich Świętych. Krótka inscenizacja miała na celu pomóc wyłączyć się na pewien czas z ciągłego biegu i wprowadzić nastrój przemyśleń, zadumy, refleksji nad sensem istnienia, bycia na ziemi.

W tym roku wieczór ten nabrał jeszcze bardziej szczególnego charakteru ? chłopcy poświęcili go pamięci niedawno zmarłego kolegi ? Bartka.

Występ przygotowała: Marta Kałabuk z uczniami klasy IIIa w ramach Koła Teatralnego