28.10.2015 WYKŁAD: HISTORIA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

We wrześniu i październiku członkowie Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów
z Grupy Rekonstrukcyjnej przeprowadzali w głogowskich gimnazjach i liceach cykl prelekcji na temat Powstania Warszawskiego. Na nasze zaproszenie, w dniu 28 października odwiedzili również wychowanków z naszej placówki.

W ramach cyklu prelekcji z głogowską młodzieżą członkowie Stowarzyszenia przybliżali uczniom czasy z okresu końca II wojny światowej, a ściślej Powstania Warszawskiego oraz sylwetki Żołnierzy Armii Krajowej i działalność konspiracyjną Polskiego Państwa Podziemnego.

Członkowie Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów rozpoczęli spotkanie od po-równania życia ludności cywilnej przedwojennej Warszawy z Warszawą, z czasów okupacji. Przebrani najpierw w odzież cywilną z tamtego okresu, a później w różnorodne powstańcze umundurowania Żołnierzy Armii Krajowej przybliżyli zaangażowanie młodych ludzi w działania konspiracyjne podczas Powstania Warszawskiego,w szczególności z batalionów ?Zośka?, ?Parasol?, czy ?Wigry?. Opowiadali o historii, tradycjach i ideałach jakimi kierowali się Żołnierze Niepodległościowego Państwa Podziemnego, kim byli, za co i z kim walczyli.

W spotkaniu udział wzięli niemal wszyscy wychowankowie aktualnie przebywający w placówce. Celem spotkania było przede wszystkim rozbudzanie wśród wychowanków zainteresowań historią Polski, a w szczególności historią Po-wstania Warszawskiego oraz okresu powojennego jak również poznawanie atrakcyjnych form przekazywania historycznej wiedzy. Największe zainteresowanie wśród wychowanków wzbudziła podręczna broń oraz elementy umundurowania powstańców.