29.04. 2014r. Zajęcia informatyczne w bibliotece miejskiej

Obecnie aby wypożyczyć książkę, nie trzeba już wychodzić z domu. Wystarczy mieć dostęp do Internetu. O tym dowiedzieli się wychowankowie podczas kolejnych zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Budowlanych w Głogowie. Głównym celem odwiedzin w tym miejscu było zapoznanie z procedurami wypożyczania materiałów bibliotecznych w systemie informatycznym, poprzez korzystanie ze strony Internetu www.dzb.pl

Kolejnych trzech wychowanków poznało sposoby związane z wykorzystaniem nowoczesnego systemu bibliotek województwa dolnośląskiego. Uczniowie interesowali się różnymi możliwościami, jakie dopuszcza system do użytku dla wygody czytelników. Dowiedzieli się, jak założyć kartę czytelnika i jak z niej korzystać. W czasie swobodnej dyskusji wykazali się znajomością wielu spraw związanych z działalnością biblioteki. Potrafili nawet wyjaśnić pojęcie ,,uwolnić książkę?.

Zajęcia odbywały się w czasie codziennego funkcjonowania biblioteki, stąd też wychowankowie na bieżąco uczestniczyli w jej działalności.
Nasi podopieczni rzadko korzystają z wypożyczalni i czytelni w miejscu swojego zamieszkania, dlatego obecność w tym miejscu przyczynia się do zmiany wyobrażenia o funkcjach współczesnej biblioteki. Regularne wizyty w miejskich bibliotekach działają pozytywnie również na zachowanie się wychowanków w miejscach publicznych, obycie w sposobach nawiązywania kulturalnej konwersacji z przypadkowo spotkanymi ludźmi.

Pobyt w bibliotece ośmielił uczniów do postawienia pierwszych kroków w miejscu, które dotychczas omijali jako nieprzydatne w życiu, bądź nawet wstydliwe z powodu nieumiejętności znalezienia się na jego terenie.

Organizator – Maria Ciosek