6.11. 2015r. PROGRAM ?OŻYWIĆ POLA. ROK BAŻANTA?

Dziewiąta edycja programu ?Ożywić pola? (realizowanego od 2005 roku), mająca tym razem hasło ?Rok bażanta?, wystartowała w czerwcu 2015 roku i potrwa do czerwca 2016 roku.

Głównymi celami akcji ?Ożywić pola? są przedsięwzięcia promujące realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej, a przede wszystkim aktywna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej, a także nauczycieli i członków Polskiego Związku Łowieckiego w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej.

Byliśmy laureatami w Programie ?Rok Kaczki?(?Ożywić Pola? 2012/2013).

W tym roku zgłosiliśmy się ponownie do Programu (http://www.ozywicpola.pl/artykul611.php). Działania realizowane są w ramach Kółka Biologicznego. Od września odbyły się dwa wyjazdy do Nadleśnictwa Sława, w trakcie których wychowankowie zapoznali się z budową
i zastosowaniem podstawowych urządzeń łowieckich (np. paśnik, ambona, lizawka). Brali też udział w budowie ambony obserwacyjnej.

Po skończeniu prac uczyli się rozpoznawać pospolite gatunki drzew i krzewów.