Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA POLSKA 2019 w Internacie ZPiSdN w Głogowie

W ramach pracy internatu, dbając o wszechstronny rozwój wychowanków, pod koniec września br. podjęliśmy działania mające na celu kształtowanie u chłopców poczucia współodpowiedzialności za wykonywaną pracę, wzmocnienie u nich poczucia troski o swoje otoczenie/przyrodę oraz promocję pro-ekologicznych zachowań.

Kierownik internatu podjął decyzję o kontynuacji współpracy z Fundacją Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie i przyłączeniu się internatu naszej Placówki do 26. Akcji Sprzątanie Świata – Polska pod hasłem „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”. Z poszczególnymi grupami wychowawczymi przeprowadzone zostały zatem stosowne zajęcia dotyczące tematyki świadomego ograniczania odpadów i troski o przyrodę. Wychowankom przypomniane zostały także zasady selektywnej zbiórki odpadów, tak aby w odpowiedni sposób korzystali z kolorowych pojemników na odpady w Zakładzie.

Zorganizowaliśmy również wycieczkę poza teren Placówki, tak aby w ramach w/w Akcji przeprowadzić sprzątanie terenów publicznych. Nasi wychowankowie pod opieką wychowawcy internatu wyjechali do położonej nieopodal Głogowa miejscowości Białołęka i tam w ramach Akcji oraz w ramach naszej współpracy z wójtem gminy Pęcław i z księdzem rezydującym w Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Białołęce, wykonaliśmy szereg prac porządkowych. Posprzątaliśmy teren tamtejszego cmentarza i przylegających terenów zielonych. Wychowankowie z dużym zaangażowaniem podeszli do wykonywanych prac. Wszyscy starali się wykonać wszystko jak najlepiej, tak aby od razu widoczne były efekty naszej wspólnej pracy. Sprzątnęliśmy także pobliskie przydrożne rowy zbierając zalegające tam śmieci.

Celem wszystkich podjętych przez nas działań było kształtowanie u wychowanków aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość i za otaczającą nas przyrodę przy jednoczesnym wskazaniu im aktywnych i pożytecznych form spędzania czasu wolnego. Mamy nadzieję, że podjęte działania będą procentowały w przyszłości i nasi podopieczni zostali wdrożeni do działań proekologicznych, tak żeby zdobytą wiedzę mogli wykorzystać w swoim najbliższym otoczeniu po wyjściu z Zakładu, po powrocie do domów rodzinnych, w warunkach wolnościowych.