Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA POLSKA 2020 w Internacie ZPiSdN w Głogowie: 18-20 września 2020 roku – W tym roku posprzątam swój kawałek podłogi!

W ramach pracy internatu we wrześniu 2020 r. podjęliśmy kolejne już działania, które miały na celu kształtowanie u wychowanków aktywności w życiu społecznym, wzmocnienie u nieletnich poczucia troski o swoje otoczenie/przyrodę oraz promocję pro-ekologicznych zachowań. Kierownik internatu, w ramach kontynuacji współpracy internatu z Fundacją Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie, po raz kolejny zgłosił internat ZPISdN do ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata – Polska. Tym razem była to już 27. edycja tej akcji  tym razem pod hasłem „“Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję””.

Jak zaznaczał nawet sam organizator, tegoroczna akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19. W związku z ograniczeniami dotyczącymi koronawirusa świadomie zrezygnowaliśmy zatem w tym roku z wycieczek/wyjść poza Placówkę i sprzątania terenów publicznych, ale wychowankom zaoferowaliśmy inne przedsięwzięcia w ramach tej inicjatywy. Wychowawcy przeprowadzili z poszczególnymi grupami wychowawczymi stosowne zajęcia dotyczące tematyki świadomego ograniczania odpadów i troski o przyrodę,  zasad selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. W internacie zorganizowany został także Konkurs Ekologiczny obejmujący swoją tematyką zagadnienia dotyczące ekologii i recyklingu, w którym wychowankowie mogli skonfrontować swoją wiedzę z wiedzą kolegów. Wszystkim uczestnikom całej akcji, a szczególnie zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy !