AKTYWIZACJA ZAWODOWA WYCHOWANKÓW

Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum spotkali się  jak corocznie,  na dwugodzinnych zajęciach z p. Martą Łuc –  doradcą zawodowym z     Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

Celem szkolenia była aktywizacja zawodowa wychowanków.

Tematyka  zrealizowana w trakcie zajęć:

1.Rejestracja w PUP, usługi i instrumenty rynku pracy dla osób do 30 r. życia

2.Badanie predyspozycji osobowych i zawodowych na podstawie książki “Ja też potrafię” (Malcolm Hornby)

3.Omówienie zasad pisania CV

4.Samodzielna nauka pisania CV

Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne w formie: ulotek,broszurek i poradników, a także gadżety promujące PUP w Głogowie.

Wyjaśniono wiele wątpliwości w trakcie odpowiedzi na zadawane pytania.