AKTYWIZACJA ZAWODOWA WYCHOWANKÓW

27 kwietnia uczniowie   kończący naukę w gimnazjum spotkali się  jak corocznie,  na    dwugodzinnych zajęciach z p. Agnieszką Szymańską –  doradcą     zawodowym z     Powiatowego Urzędu Pracy

w Głogowie.

Uczestników szkolenia zapoznano z takimi zagadnieniami jak:

– zasady rejestracji osób bezrobotnych w PUP,

– program ,,Gwarancja Młodzieży”,

– aktywne formy wsparcia dla osób młodych: staże, szkolenia, bony, dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

– sytuacja młodych ludzi na rynku pracy.

Uczestnicy otrzymali materiały       informacyjne w formie: ulotek,     broszurek i poradników,

a także gadżety promujące PUP w Głogowie.

Wyjaśniono wiele wątpliwości w trakcie odpowiedzi na zadawane pytania.