AMNESTY INTERNATIONAL- MARATON PISANIA LISTÓW-WYCIECZKA DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GŁOGOWIE

Amnesty International bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka na całym świecie. Podejmuje  praktyczne i skuteczne działania w celu powstrzymania ich naruszeń oraz występuje w obronie niesłusznie pokrzywdzonych i udziela pomocy ofiarom.

Włączając się po raz piąty  do  Maratonu pisaliśmy  listy w sprawie obrońców  praw człowieka z 10 państw. To osoby, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia. Wśród bohaterów byli obrońcy praw człowieka z Turcji, w tym prezes i dyrektorka Amnesty, Clovis z Madagaskaru, skazana za ochronę zagrożonego lasu deszczowego, czy Ni Yulan z Chin, prześladowana za walkę o prawa lokatorów.
Poznawaliśmy historie tegorocznych bohaterów i bohaterek na stronie https://maraton.amnesty.org.pl

Zabieraliśmy głos w słusznych sprawach.

Nasza akcja pisania listów w zakładzie rozpoczęła się 04 grudnia:

1- Na tablicy korytarza szkolnego powiesiliśmy materiały wizualne otrzymane od Amnesty International informujące o celach i zadaniach corocznej akcji.

2 – Na korytarzu  warsztatów również były materiały informacyjne.

3 – Gazetka informacyjna znalazła się też w budynku internatu.

4- Pisaliśmy listy we wszystkich klasach w szkole, na lekcjach różnych przedmiotów. Napisaliśmy 38 listów.

5 – W dniu 7 grudnia  2 uczniów przekazało listy do Zespołu  Szkół Mechanicznych przy ul. P. Skargi w Głogowie, skąd rozeszły się  na cały świat. Nasi uczniowie wzięli też udział w pisaniu dalszych listów.

Mamy nadzieję, że nasze listy poprawią sytuację wielu osób. Rok temu na całym ŚWIECIE wysłano ponad 4,6 mln listów i apeli, z czego ponad 356 000 powstało w Polsce. Jest w tym również nasz udział.