AMNESTY INTERNATIONAL. MARATON PISANIA LISTÓW. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI W GŁOGOWIE.

Do Maratonu włączyliśmy się po raz szósty. Pisaliśmy  listy w sprawie obrończyń praw człowieka. W tym roku to 10 dzielnych kobiet z 1o krajów świata, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka.

Akcja pisania listów w zakładzie rozpoczęła się 5 grudnia:

1- Na  korytarzu szkolnym powiesiliśmy materiały wizualne uzyskane od Amnesty International informujące o celach, zadaniach corocznej akcji oraz plakaty z wizerunkami bohaterskich kobiet. Zaproszenia do akcji wraz z ulotkami dostarczyliśmy do biur zakładu.

2 – W dniu 5 grudnia w klasie języka polskiego odbyło się spotkanie informacyjne, na którym nauczyciel wraz z uczniami prezentował sylwetki represjonowanych  kobiet z całego świata. Poznawaliśmy historie tegorocznych  bohaterek korzystając ze strony  https://maraton.amnesty.org.pl

3 – Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas w celu pisania  listów. Przyszli  również pracownicy zakładu, np. Pani pielęgniarka Bogumiła B., która pisała w klasie razem z uczniami. Napisano 26 listów.

4 – W dniu 6 grudnia nasi trzej uczniowie przekazali listy do Zespołu  Szkół Mechanicznych przy ul. P. Skargi w Głogowie, skąd rozesłano je do rządów różnych krajów na świecie. Wychowankowie pisali tam również listy.

Wierzymy, że wspólna akcja  poprawi sytuację niesłusznie pokrzywdzonych  osób.  Mamy w tym swój  mały udział.