DOTYCZY: Ogłoszenie nr 538229-N-2020 z dnia 2020-05-08 r. INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (T.J. DZ.U. Z 2019 R., POZ.1843)

Głogów, dnia 22.05.2020 r.

DOTYCZY: Ogłoszenie nr 538229-N-2020 z dnia 2020-05-08 r.
INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (T.J. DZ.U. Z 2019 R., POZ.1843)

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 187.077,96 zł netto

2) Nazwa oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

– “HEMAK” Zakład Ogólnobudowlany Edward Korościel, ul. Główna 17a, 59-180 Gaworzyce

– Antczak Sprzątanie, Remonty Handel Sp. z o.o., ul. Częstochowska 98, 62-800 Kalisz

3) Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji

– HEMAK” Zakład Ogólnobudowlany Edward Korościel, ul. Główna 17a, 59-180 Gaworzyce

a) cena oferty: 164.924,67 zł netto

b) okres gwarancji: 60 miesięcy

c) termin wykonania zamówienia: 60 dni
– Antczak Sprzątanie, Remonty Handel Sp. z o.o., ul. Częstochowska 98, 62-800 Kalisz

a) cena oferty: 128.292,68 złnetto

b) okres gwarancji: 60 miesięcy

c) termin wykonania zamówienia: 45 dni