Dzień Edukacji Narodowej w ZPiSdN w Głogowie

W dniu 13 października 2018r. na apelu zakładowym odbyła się uroczystość  z     okazji DEN, popularnie zwanego Dniem Nauczyciela.

Po wprowadzeniu w klimat święta, uczeń przedstawił historię Dnia Edukacji Narodowej w Polsce i na świecie. Trzej uczniowie wystawili skecz Stanisława Tyma pt. ,,Ucz się Jasiu”. Były również życzenia dla wszystkich osób pracujących w zakładzie, z ukazaniem ich roli w wychowaniu młodych osób.

Celem uroczystości  było podkreślenie znaczenia wszystkich pracowników zakładu, budowanie szacunku dla osób, które starają się, aby pobyt w zakładzie wykorzystać do zmiany postaw życiowych podopiecznych, umożliwić ukończenie szkoły i zdobycie zawodu.

Wychowankowie otrzymali wnioski pochwalne za udział w uroczystości.

W przeddzień święta wychowankowie wykonali gazetkę sygnalizującą  przygotowania  do obchodów Dnia Edukacji Narodowej.