Egzamin Ósmoklasisty

W dniach 16, 17 i 18 czerwca 10 uczniów klas 8 szkoły podstawowej przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty.  W kolejnych dniach chłopcy  pisali testy z języka polskiego,  matematyki i języka niemieckiego. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 31 lipca.