EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

26 września  po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia, takie jak: konferencje, warsztaty czy konkursy. Również w naszej placówce postanowiliśmy uczcić ten dzień i w ramach obchodów został przeprowadzony konkurs, pt. „Łamańce językowe.”

Zadaniem uczniów  było nauczenie się na pamięć i wyrecytowanie bezbłędnie wybranych łamańców w języku niemieckim lub polskim i niemieckim, czyli trudnych do wymówienia fraz polegających na zabawnych aliteracjach,  tj. powtórzeniach jednakowych układów głoskowych na początku kolejnych wersów lub sąsiadujących ze sobą wyrazów  z prędkością karabinu maszynowego.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów nauką języków obcych, zachęcenie do rozwijania swoich umiejętności językowych (mówienia, wymowy) oraz poszerzanie słownictwa z zakresu języka niemieckiego.

Konkurs przebiegł w atmosferze miłej zabawy, wszyscy uczestnicy wylosowali dla siebie nagrodę rzeczową,     a zwycięzcy zostali dodatkowo nagrodzeni wnioskami o nagrodzenie. W konkursie wzięło udział 10 osób z klasy siódmej szkoły podstawowej oraz z  klasy drugiej   i trzeciej gimnazjum. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!