DOTYCZY: OGŁOSZENIE NR 533809-N-2020 Z DNIA 2020-04-23 R. – Głogów, dnia 07.05.2020 r. INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 187.077,96 zł netto

2) Nazwa oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

– “HEMAK” Zakład Ogólnobudowlany Edward Korościel, ul. Główna 17a, 59-180 Gaworzyce

– Przedsiębiorstwo Budowlane “KEMAL” Krzysztof Lamek, ul. Budowlanych 33, 67-200 Głogów

– PPHU “MAT-BUD” Śmigiel Mariusz, ul. Nowosolska 130, 67-416 Konotop

3) Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji

– HEMAK” Zakład Ogólnobudowlany Edward Korościel, ul. Główna 17a, 59-180 Gaworzyce

a) cena oferty: 149.021,62 zł netto

b) okres gwarancji: 60 miesięcy

c) termin wykonania zamówienia: 60 dni

– Przedsiębiorstwo Budowlane “KEMAL” Krzysztof Lamek, ul. Budowlanych 33, 67-200 Głogów
a) cena oferty: 115.961,85 zł netto

b) okres gwarancji: 36 miesięcy

c) termin wykonania zamówienia: 60 dni

– PPHU “MAT-BUD” Śmigiel Mariusz, ul. Nowosolska 130, 67-416 Konotop
a) cena oferty: 171.911,56 zł netto

b) okres gwarancji: 60 miesięcy

c) termin wykonania zamówienia: 60 dni