GŁOGOWSKIE DNI Z ROTMISTRZEM WITOLDEM PILECKIM – GŁOGÓW W HOŁDZIE ROTMISTRZOWI!

IV Turniej Międzyszkolny im. Rotmistrza Witolda Pileckiego pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej.

 

W ramach głogowskich obchodów w 70 rocznicę śmierci Witolda Pileckiego Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów, z którym internat naszej Placówki prowadzi stałą współpracę, zaprosiło głogowską młodzież do wspólnego oddania hołdu jednemu z największych bohaterów II wojny światowej Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. W dniu 25 maja 2018 roku Stowarzyszenie zorganizowało IV Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego dla dzieci szkół podstawowych pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej. Gościem specjalnym Turnieju był Pan Marek Gadowicz z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, który czuwał nad przestrzeganiem regulaminu.

Przed Turniejem swoje niezwykłe umiejętności zaprezentował zespół taneczny „ Shock Dance” pod kierunkiem opiekuna z SP nr 10 w Głogowie. Uczniowie zaprezentowali krótkie przedstawienie pt. „Dziewczynka z przyszłości w obliczu wojny.”

W samym Turnieju wzięło udział 10 Szkół Podstawowych, które rywalizowały w trzech konkurencjach tj.:

  • piłka nożna,
  • militarny tor przeszkód,
  • konkurs wiedzy o Rotmistrzu.

 

Po raz czwarty także podopieczni naszej Placówki, pod opieką wychowawcy internatu, aktywnie włączyli się w organizację Turnieju. Tym razem zadaniem naszych wychowanków było czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem startów młodzieży na militarnym torze przeszkód oraz mierzenie czasów podczas całej rywalizacji.

W międzyczasie można było sprawdzić swoją wiedzę historyczną uczestnicząc w konkursach i quizach, a wszyscy uczestnicy Turnieju mieli możliwość bliższego zapoznania się z sylwetką Rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego.

Na Turnieju obecni byli przedstawiciele lokalnych władz m.in. z-ca Prezydenta Miasta Głogowa Pani Bożena Kowalczykowska, Poseł na Sejm RP Pan Wojciech Zubowski, Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Koliński czy Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Beata Stachak.

Wychowankowie podczas wyjścia poza placówkę byli zdyscyplinowani i zachowywali się bardzo dobrze. Jeden z nich miał nawet okazję udzielić wywiadu jako współorganizator Turnieju do głogowskiej rozgłośni radiowej, który był wyemitowany na antenie Radio Elka.