GŁOGOWSKIE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

 

Dnia 15 sierpnia 2018 roku wychowankowie internatu naszej Placówki pod opieką wychowawcy mieli okazję uczestniczyć w Głogowskich Obchodach Święta Wojska Polskiego. Wspólne świętowanie wojska i wiernych skupiło się przy najstarszej funkcjonującej w Głogowie budowli sakralnej jaką jest Kolegiata. Cała impreza zorganizowana pod hasłem „W cieniu Kolegiaty” połączyła ze sobą obchody Święta Wojska Polskiego, Święta Tradycji i Kultury Ziemi Głogowskiej oraz odpust parafialny.

 

Piesza wycieczka z wychowankami po Starym Mieście w Głogowie miała na celu przede wszystkim:

  • rozbudzanie u wychowanków wartości patriotycznych;
  • zachęcanie chłopców do zainteresowania historią;
  • zapoznanie naszych podopiecznych z burzliwą historią Głogowa;
  • zwiedzenie obiektów zabytkowych w okolicach Starego Miasta;
  • umożliwienie wychowankom bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym.

 

Wychowankowie na pikniku mieli okazję zobaczyć barwne stragany z lokalnymi rękodziełami i smakołykami. Skosztowali wojskową grochówkę oraz byli świadkami pokazów sprzętu pożarniczego, ratowniczego i wojskowego z umundurowaniem żołnierzy Wojska Polskiego włącznie. Sporą atrakcją obchodów okazała się obecność żołnierzy armii USA z Hammerami na czele, na co dzień stacjonujących w Bolesławcu, którzy prezentowali swój sprzęt wojskowy.

Podczas wyjścia z Placówki zwiedziliśmy z wychowankami między innymi zabytkową Kolegiatę z okresu XII wieku, Marinę z portem rzecznym, Zamek Książąt Głogowskich, Bibliotekę Świętego Pielgrzyma czyli Pomnik Jana Pawła II oraz mury obronne z czasów piastowskich.

Wychowankowie podczas pobytu poza Zakładem wykazali się właściwą postawą i  zdyscyplinowaniem. Wszyscy bardzo pozytywnie wypowiadali się o tak pięknie spędzonym niedzielnym popołudniu.